Sprawmy aby nasza gmina była miejscem, w którym warto żyć i mieszkać, które warto odwiedzać. To od Nas zależy jak będzie wyglądała gmina Jeziorzany w najbliższych latach. Mój pomysł na gminę jest prosty, przeczytacie o nim poniżej. Wierzę, że podobnie jak Wy chcecie zmiany, chcecie innej jakości.
Spotkajmy się zatem 21 października 2018r. przy urnach wyborczych.
Wasz głos jest ważny. Skorzystajmy ze swojego prawa – idźmy na wybory.          

Mariusz Grobel


kandydat na Wójta Gminy Jeziorzany

gmina jeziorzany
nasz wspólny cel

O mnie

To nie jest nigdy łatwe – napisać coś o sobie. Najkrócej jak się da, aby nie zanudzać i jednocześnie aby pozostawić sobie trochę prywatności ujmę to tak:

Lat 39, wykształcenie wyższe, żonaty, jedna córka, obecnie pracuję jako kierowca w transporcie międzynarodowym. W Przytocznie mieszkam od urodzenia i jest to mój świadomy wybór.  W latach 2010-2014 byłem radnym w naszej gminie. W tym czasie pracowałem w prywatnej firmie jako kierowca. Od roku 2014 do końca sierpnia 2017 r. pracowałem w Urzędzie Gminy w Jeziorzanach. Te kilka lat pracy w urzędzie pozwoliło mi zapoznać się z funkcjonowaniem urzędu, poznać wiele ciekawych osób i w końcu nabyć potrzebnego mi doświadczenia. Zapewne padnie pytanie, na które uprzedzając odpowiem, dlaczego już tam nie pracuję. Ówczesne kierownictwo urzędu nie widziało tam dla mnie miejsca i umowa o pracę nie została mi przedłużona. Co do powodów podawane były argumenty, że nie ma (dla mnie) pracy w urzędzie (???!!!).  Nie chcę do tego wracać, bo to już historia. Z perspektywy czasu patrząc, dobrze się stało.

Pewnie o każdej z prac jakie w życiu wykonywałem mógłbym wiele opowiadać, ale to tylko na specjalne życzenie, kiedyś w przyszłości.

Poza tym poglądy mam prawicowe, wierzę że ludzie jednak są dobrzy, interesuję się historią, zwłaszcza naszą lokalną, informatyką (strona którą widzicie to mój pomysł i wykonanie), lubię jeździć autem, ludzi szanuję za to, że są…

dlaczego chcę zostać wójtem gminy jeziorzany

Odpowiedź na powyższe pytanie jest prosta i brzmi następująco: chciałbym pracować dla naszej gminy, chciałbym realizować swój plan. Uważam, podobnie jak wielu mieszkańców naszej gminy, że stać nas więcej, że zasługujemy na więcej, że jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. W wielu obszarach nasza gmina po prostu nie funkcjonuje.

Jest wiele rzeczy do zrobienia…wkrótce przyjdzie czas aby podjąć decyzję…

Czy mamy odwagę aby zmienić naszą gminę, zmienić ją na lepszą, naszą wymarzoną…?
21 października 2018r. – kandydat na Wójta Gminy Jeziorzany – Mariusz Grobel

moje priorytety

infrastruktura

Inwestycja w infrastrukturę to priorytet każdego planu. Remont i budowa dróg, nowoczesne i energooszczędne oświetlenie, chodniki, elementy towarzyszące.

edukacja

Człowiek jako najlepsza inwestycja. Młodzi ludzie zasługują na to co najlepsze. Dodatkowe zajęcia sportowe, nowoczesne pomoce naukowe, nowe place zabaw, wysoka jakość usług edukacyjnych.

kultura

Działalność kulturalna w gminie to m.in.  promocja historii, współpraca z lokalnymi artystami, imprezy cykliczne, współpraca z mieszkańcami, oferta dla seniorów, nowa baza lokalowa.

oraz

rekreacja&promocja

Czy nasza gmina może być miejscem atrakcyjnym i ciekawym, gdzie można spędzać czas i przyjemnie i pożytecznie? Ciekawe pomysły plus promocja są w stanie uczynić naszą gminę właśnie taką – wartą aby w niej zamieszkać, wartą odwiedzania.

mieszkaniec bliżej

Czego może brakować mieszkańcom w kontakcie z władzą lokalną? Dostępność, przejrzystość, nowe kanały komunikacji z mieszkańcami – te elementy dają poczucie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

coś więcej ?

infrastruktura

drogi, chodniki,
oświetlenie,
infrastruktura
towarzysząca

Bezpieczne drogi, nowoczesne i energooszczędne oświetlenie, chodniki to elementy niezbędne do poprawy jakości i funkcjonowania życia w naszej gminie…

infrastruktura

1. infrastruktura

drogi gminne

Remont i modernizacja dróg gminnych (nowa perspektywa - Fundusz Dróg Samorządowych na lata 2019 - 2028).

modernizacja

- w tym termomodernizacja - budynków użyteczności publicznej (budynki - urzędu gminy, zespołu szkół, strażnice OSP).

Drogi powiatowe

Ścisła współpraca z powiatem lubartowskim w celu realizacji zadań związanych z remontem dróg powiatowych.

oświetlenie

Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego.

uporządkowanie

ładu przestrzennego w Gminie Jeziorzany poprzez zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

uczniowie&szkoła

edukacja

Młodzi ludzie – nasi uczniowie to nasza przyszłość. Od nas dzisiaj zależy co im damy, jak ich przygotujemy do tego co przed nimi. Stwórzmy im szanse, dajmy możliwość rozwoju pasji i zainteresowań…

uczniowie&szkoła

2. edukacja

Dofinansowanie

zajęć dodatkowych dla uczniów - zajęcia sportowe, koła zainteresowań.

budowa

nowych miejsc rekreacji dla najmłodszych - nowe place zabaw.

zakup

nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

wysoka jakość usług edukacyjnych

imprezy cykliczne dla uczniów

międzyszkolne zawody sportowe, rajdy rowerowe, konkursy edukacyjne.

promocja

gmina jeziorzany

To wspaniałe miejsce do zamieszkania, do odwiedzania. Wiele działań przed Nami aby tak się stało. Wierzę jednak, że jest to możliwe i w niedalekiej przyszłości nasza gmina może być właśnie takim miejscem…

4.
rekreacja
&
promocja

wykorzystanie

potencjału gminy dla rozwoju różnych form rekreacji - zagospodarowanie nabrzeża rzeki Wieprz, utworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku.

rozbudowa oraz remont istniejącej bazy lokalowej służącej mieszkańcom

wiejskie domy spotkań jako miejsce integracji oraz miejsce służące rozwijaniu pasji i zainteresowań.

cykliczna impreza lokalna

jako jedno z narzędzi skutecznej promocji naszej gminy.

wzmacnianie pozycji gminy jeziorzany wśród sąsiednich gmin, podejmowanie nowych form współpracy

przyszłość

gmina jeziorzany

co dalej?

poza tym

istotne zmiany

budowanie nowych kanałów komunikacji mieszkańców z urzędem

social media, serwis sms dla mieszkańców.

rozwój partycypacyjnych form współpracy z mieszkańcami - warsztaty, konsultacje, ankiety.

nowoczesna strona internetowa urzędu jako podstawowa forma przekazywania informacji

przejrzystość działań urzędu, skuteczna polityka informacyjna -

zwiększenie możliwości dostępu do informacji o usługach świadczonych przez urząd oraz wykonywanych przez niego zadaniach.

oto osoby, na które warto oddać głos..

komitet wyborczy prawo i sprawiedliwość -
lista kandydatów do rADY GMINY JEZIORZANY

komitet wyborczy prawo i sprawiedliwość -
nasz kandydat do rADY powiatu lubartowskiego

powiat lubartowski

nasza gmina w liczbach

Trochę informacji o naszej gminie. Jak niektórzy z Was zapewne wiedzą nasza gmina jest najmniejszą gminą w powiecie lubartowskim. Nasza gmina ma charakter typowo rolniczy. Czy oprócz tego możemy w jakiś inny sposób określić naszą gminę? Czy ma ona jakąś tożsamość? Czy jesteśmy w stanie za jakiś czas mówić o naszej gminie nie tylko jako o gminie typowo rolniczej ale o gminie, która jest….która dba…która wartości takie jak uczciwość, poczucie bezpieczeństwa, szacunek dla mieszkańca stawia najwyżej?

1 ha
powierzchnia
1
liczba ludności
1
sołectw
1 r.
Łysobyki

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”…

Czy stać nas na to aby zapomnieć o swojej historii? Czy My, Mieszkańcy naszej lokalnej społeczności chcemy znać naszą historię, chcemy o niej pamiętać i ją zachować?

Mariusz Grobel

dzisiaj kandydat,
codziennie mieszkaniec gminy jeziorzany